Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník?

Vecné bremeno pri nehnuteľnostiach – strašiak alebo dobrý pomocník?

:

Prečítajte si môj článok o vecnom bremene, ktoré môže byť pre niektorých vlastníkov nehnuteľností záťažou, ale zároveň aj užitočným nástrojom. Dozviete sa, čo znamená vecné bremeno, ako ho identifikovať a aké má dopady na kúpu či predaj nehnuteľnosti na Slovensku. Vecné bremená sú totiž dôležitou súčasťou právneho systému týkajúceho sa nehnuteľností.

Text článku:

Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno predstavuje právnu povinnosť vlastníka nehnuteľnosti alebo inej hmotnej veci vykonávať určitú činnosť, strpieť ju alebo sa zdržať určitého konania v prospech niekoho iného. Napríklad, majiteľ pozemku musí umožniť tretej osobe doživotné užívanie svojej nehnuteľnosti alebo prístup k inžinierskym sieťam cez svoj pozemok.

Ako zistiť, či je na nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno?

Overenie existencie vecného bremena je dôležitým krokom pred kúpou alebo predajom nehnuteľnosti. Informácie o vecných bremenách sú verejne dostupné v katastri nehnuteľností. V prípade pochybností odporúčam vyhľadať odbornú pomoc od realitného makléra alebo právnika.

Vplyv vecného bremena na kúpu a predaj nehnuteľnosti

Vecné bremená môžu významne ovplyvniť hodnotu a použitie nehnuteľnosti. Pri kúpe je dôležité zvážiť všetky obmedzenia, ktoré môžu vyplynúť zo zriadenia vecného bremena. Na druhej strane, pre niektorých kupujúcich môže byť existencia vecného bremena výhodou, napríklad v prípade práva prechodu cez cudzí pozemok.

Zriaďovanie a zánik vecných bremien

Vecné bremená vznikajú rôznymi spôsobmi: písomnou zmluvou medzi oprávneným a povinným, závetom, rozhodnutím súdu alebo príslušného orgánu a podobne. Platnosť takéhoto práva je viazaná na zápis do katastra nehnuteľností. Zánik nastáva splnením podmienok uvedených v zmluve, rozhodnutím orgánu alebo uplynutím doby platnosti.

Kedy kontaktovať odborníka?

Zriaďovanie či rušenie vecného bremena môže byť komplikovaný proces s množstvom právnych náležitostí. Preto vám odporúčam vždy konzultovať odborníka, ktorý vám pomôže zvládnuť administratívne úkony bez problémov.

Ak sa so mnou budete chcieť o niečom poradiť, spojte sa so mnou prostredníctvom kontaktov na mojom webe.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti.

spracovaním osobných údajov